Hotline: 0243 2747022   duongnt@droil.vn
logo droil

Trang chủ  » Dành cho Công Nghiệp » Dầu tuabin

Dầu turbin – Safrotate

Safrotate 32/46/68 là dầu tuabin không tro chất lượng hảo hạng để bôi trơn các loại tuabin khí, nước và tuabin hơi, cũng như các máy nén khí turbo.

[Chi tiết...]